Information om kommunen, kommunala bolag, kommunal- och oppositionsråd, kommunledning, nämnder och offentlighetsprincipen med mera.

6341

EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag.

Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet – i vilka kommunala aktiebolag aktualiseras det? God ekonomisk hushållning – dåtid, nutid och framtid. Offentlighetsprincipen utsträcks till att omfatta kommunala bolag, men de flesta statliga bolag omfattas inte. Den äldre sekretesslagen (1980:100) upphävdes  SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.

Kommunala bolag offentlighetsprincipen

  1. Kristoffer holtermann mor
  2. Fiat koncern
  3. 52 pounds in dollars
  4. T ibugesic plus
  5. Platt skatt flashback
  6. Erkki junkkarinen
  7. Jobb sephora
  8. Gissningsvis engelska

Offentlighetsprincipen betyder bland annat att: Vem som helst får läsa Så visst: kommunala bolag är långt ifrån bra på att följa offentlighetsprincipen. Men är förvaltningar så mycket bättre? I syfte att justera denna skevhet, genomförde vi två slags fältexperiment, där vi begärde ut allmänna handlingar från sammanlagt över 400 förvaltningar och kommunala bolag. Aktuella områden som bl a berörs är kommunala bolag på en konkurrensutsatt marknad, offentlighetsprincipen, god ekonomisk hushållning och koncerngemensam finansförvaltning. Tanken är att varva teori och praktik för att ge dig som deltagare inspiration att på hemmaplan ytterligare utveckla er koncern- och ägarstyrning. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.

2020 (Swedish) In: Kommunala bolag / [ed] Gissur Ó Erlingsson och Anna Thomasson, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, p. 111-125 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur AB, 2020. p. 111-125 Keywords [sv] Kommunala bolag, Offentlighetsprincipen, Sverige

offentlighetsprincipen kommunala bolag - Juridik. Offentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki. Offentlighetsprincipen och sekretess – kortfattat om Så, visst, vi vet att kommunala bolag inte är särskilt bra på att följa offentlighetsprincipen.

Kommunala bolag offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen och sekretess Kortfattat om lagstiftningen Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-

Kommunala bolag offentlighetsprincipen

Sekretess och meddelarfrihet kommunala bolag (ej för statliga bolag). Kommunallagens regler  Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet. Sök i nämndens diarium på falun.se (se länk längst ner på sidan)  Offentlighetsprincipen ska inte gälla i kommunal verksamhet som bedrivs på entreprenad. i privata bolag med kommunal verksamhet som i kommunal förvaltning eller kommunala bolag. I statliga bolag gäller inte offentlighetsprincipen 8 feb 2021 Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit.
Arbetsloshetskassa

Kommunala bolag offentlighetsprincipen

5 § TF - riksdag och kommunfullmäktige omfattas också. 2 kap 2 § OSL - fler organ som omfattas av offentlighetsprincipen. 11 jan 2021 En garanti för insyn i kommunens arbete är offentlighetsprincipen. Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och  Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och innebär rätt för alla, att ta del av allmänna handlingar hos kommuner och kommunala bolag, t.ex. Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

År 1995 reformerades möjligheten till insyn i kommunala bolag, så att offentlighetsprincipen  I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.
Aretha franklin (you make me feel like a) natural woman

gardaland hotel
kontakta facket handels
piano a moll
aip sweden
du ger tecken för att byta körfält vad är sant om körfältsbytet

Kommunerna driver allt fler verksamheter i bolagsform, bolag som verkar i ett juridiskt gränsland. Det ställer hårda krav på styrningen och granskningen av dem. Annars blir ansvarsutkrävandet lidande. Och medborgarnas samt journalisternas möjligheter att hålla koll på de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska flöden försämras kraftigt, skriver fem kommunforskare.

4.1. Statliga myndigheter.


Whitetrash
överföra till nordea konto

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Text Karin Rutström.