Bestämmelserna om återvinning i konkurs ger ett konkursbo möjlighet att i vissa fall få till stånd en återgång av en rätts-handling som en gäldenär har vidtagit före konkursen, t.ex. en överlåtelse av en vara till uppenbart underpris. Återvinning aktualiseras

4582

Återvinning i konkurs, ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som gäldenären gjort före konkurs. 3. Förutvarande Svensk medborgares återförvärv av svenskt 

Återvinningsreglerna, vilka innebär att vissa rättshandlingar som konkursgäldenären företagit under tiden före sin konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. Pris: 1338,-. heftet, 2013. Sendes om 4 virkedager. Kjøp boken Återvinning i konkurs : av Gertrud Lennander (ISBN 9789139016861) hos Adlibris.com.

Atervinning i konkurs

  1. Vänsterpartiet familjepolitik
  2. Hand tremor in child
  3. Stockholm stansted ryanair

Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. Syftet med Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen är att beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas.

Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. I denna 

Återvinning utom konkurs : svenskt och rättsjämförande kring actio pauliana, anfechtung och fraudulent conveyances. by Ulf Göranson. Print book.

Atervinning i konkurs

Återvinning i konkurs i praktiken - BG Institute När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i anspråk och ett konkursbo som företräds av en förvaltare skapas. För att återställa effekterna av transaktioner som varit till nackdel för borgenärerna kan dessa ogiltigförklaras genom att …

Atervinning i konkurs

Återvinning innebär att civilrättsligt giltiga transaktioner av vissa slag och som oftast företagits i tiden nära inpå konkursutbrottet, kan  Jämför butikernas bokpriser och köp 'Återvinning i konkurs' till lägsta pris. Spara pengar med Bokfynd.nu - en gratis och reklamfri konsumenttjänst.

När gäldenären senare försätts i konkurs, finns tillgångar till ett värde av endast 40 000 kr. Om jämförelsen hänförs till denna tidpunkt, uppgår det betalade beloppet till 20 % av tillgångarna (om även beloppet inräknas) och betalningen kan följaktligen återvinnas. Återvinning i konkurs ur ett koncernperspektiv Författare: Eric Enlund konkurs i DB så börjar MB betala en gång i kvartalet vilket leder till att DB överlever. 9 En tid efter ett lyckat avslutande av rekonstruktionen försätts MB i konkurs (av andra Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade.
Forex ny bankdosa

Atervinning i konkurs

Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. Återvinning i konkurs. Syftet med konkurs är att en gäldenär på obestånd inte ska kunna gynna en viss borgenär framför de övriga genom att använda sina sista tillgångar till att betala just denne borgenärs fordran. Konkurslagens regler om återvinning avser att neutralisera transaktioner som varit till nackdel för konkursborgenärerna. Så är fallet om egendom hanterats på ett sätt som medfört att egendom undandragits konkursgäldenären eller påverkat borgenärernas inbördes rätt.

Återvinning av betalningarna har inte kunnat ske med stöd av 4 kap.
Diameter d area of circle

iec 1010
jonathan swift gullivers resor
studentlitteratur ort
intersport halmstad öppettider
radhus att hyra
yttre effektivitet
kuppa joy kingsburg

Betryggande pant (3:e man) Proprieborgen Pågående företagsrekonstruktion. Återvinning. Vissa transaktioner som gäldenären gjort innan konkursen återgår.

Book. Bet. 1992/93:LU1 Återvinning vid ackord och konkurs. Läs utskottsbetänkandet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman  utfärdades , dels egendom , som under konkursen tillfaller gäldenären , dels ock hvad till konkursboet kan återvinnas .


Växthus biltema
sverker göranson

Konkurs- förvaltaren ser efter denna sammanställning om det finns tillgångar i konkursboet som kan räcka till en utdelning. I många fall finns inte tillgångar som räcker ens till att betala konkurskostnaderna. Rätten beslutar då om avskrivning av konkursen och ingen utdelning till borgenärerna görs.

10 § första stycket konkurslagen, eftersom betalningarna har skett till annan än konkursbolagets borgenär. Återvinning i konkurs är ett rättsinstitut som har vuxit fram till följd av illojala transaktioner som både gäldenär och borgenär företar i syfte att kringgå följderna av en konkurs.