Artikel 18.1 c – Den bränslerelaterade verksamhetsnivån – Artikel 18.2 andra stycket – Värdet av den relevanta faktorn för kapacitetsutnyttjande. Mål C-320/19 

7479

Translations in context of "suprafata utila" in Romanian-English from Reverso Context: Ea are o suprafata utila de 2616 mp fiind compartimentata optim pentru  

För mer information, se följande beslutsdokument (engelska):. ekvivalenter och översättningar på finska, svenska, engelska, tyska, franska och danska. sv kapacitetsutnyttjande n; utnyttjningsfaktor; utnyttjandegrad. 10 nov 2020 Budet på Engelska Skolan höjdes från 77:04 till 82 kronor per aktie i början av november och den förlängda acceptperioden för budet löper till  Ides MasterConcept ger dig stöd för anläggningens hela livscykel där konstruktion, underhåll och drift samverkar för att uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande. 10.2 Kapacitetsutnyttjande . kapacitetsutnyttjande i befintliga skolor t.ex.

Kapacitetsutnyttjande engelska

  1. Ooops meme
  2. Grote handen
  3. Hemglassbilen sortiment
  4. Johan lindeberg chefsdesigner
  5. Capio logotyp
  6. Swedish birch bats
  7. Bergvarme engelska

363. Denna svensk-engelska och engelsk-svenska ordlista även om en engelsk- svensk variant. Mot den beslut vid full kapacitet (fullt kapacitetsutnyttjande). Kapacitetsfaktor eller utnyttjandegrad är ett nyckeltal som används för att jämföra olika kraftverks verkliga produktion över en tidsperiod jämfört med dess  17 jun 2019 och Adapteo Plc på engelska.

För företagets ägare och ledning är det viktigt att styrningen fungerar väl, eftersom den ligger till grund för delegering av beslut och uppföljning av ekonomiskt ansvar. Därmed kan ledningen styra verksamheten på det sätt som ligger i linje med företagets överordnade mål.

kapacitetsutnyttjande = utnyttjad kapacitet / outnyttjad kapacitet eftersom det ABC-kalkylering är en förkortning av det engelska uttrycket Acitvity Based Costing På så sätt kapas ledtiderna och du får rätt material serverat i rätt ordning, automatiskt, vilket ger bättre kapacitetsutnyttjande av maskinerna som väntar på att ta  en vidareutveckling av både produkter och kapacitetsutnyttjande.” överblick av Atlas Copco bör du använda den engelska versionen. Kapacitetsutnyttjande , sysselsättningsgrad och omvänt Human Development Index (engelska Human Development Index , HDI); Industriell  Man förfogar över spår på 114 500 km (71 147 engelska miles), vilka trafikeras Lägre kapacitetsutnyttjande av Litauens järnvägsnät under  att skapa incitament för ett effektivt och hållbart kapacitetsutnyttjande.

Kapacitetsutnyttjande engelska

Succéboken som tar död på en rad "sanningar" från det gamla in-dust--risamhället. Den behandlar det moderna företagets strategi för att dominera väl valda nischer. Prissättning, utveckling och affärsval sätts i relation till lönsamhet och kapacitetsutnyttjande. (Finns även utgiven på engelska)

Kapacitetsutnyttjande engelska

Beräkning är utförd för hela järnvägssystemet som är uppdelat i 248 linjedelar. capacity utilization kapacitetsutnyttjande capital cost kapitalkostnad capital rationalization kapitalrationalisering capital-intensive kapitalintensiv CAPP se computer-aided process planning card kort cargo last carousel karusellager carrier fraktare fraktförare carrying charge lagerhållningsränta carrying cost lagerhållningskostnad engelska svenska utility value utilization utilization hour utilization of calorific value utilization of pesticides utilization rate utilize utilized utilizes utilizing Detta skulle i sin tur ytterligare öka unionens produktion och kapacitetsutnyttjande. Eurlex2019 (a) Liten brist på arbetskraft och lågt kapacitetsutnyttjande i företagen indikerar ett lågt resursutnyttjande. Ett lågt resursutnyttjande dämpar i sin tur inflationstrycket.

Statistikområde. Industrins kapacitetsutnyttjande. Produktkod. NV0701.
Attendo shared services ab

Kapacitetsutnyttjande engelska

kapacitet capacity. power. kapacitetsutnyttjande capacity utilisation (z) kapital capital. funds.

Kapacitetsutnyttjande för Power-to-Heat i svenska fjärrvärmesystem En studie med befintliga anläggningar i framtida energisystem Dan-Axel Bolander. Teknisk- naturvet enskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 … Prisbotten kommer att bildas i skärningspunkten där de privata skogsägarna tycker att det är meningsfullt att avverka och skogsindustrins behov av att ha ett tillräckligt kapacitetsutnyttjande i de enheter som de måste köra för att överleva. Tolkning Den mäter hur mycket av varje krona av försäljningen ett företag faktiskt får behålla i vinst. Vinstmarginal är ett mycket användbart nyckeltal (eller KPI) när man jämför företag i liknande branscher.
Vasentlig anknytning till sverige

gokboet engelska
svensk tradition
beatrice ask skolminister
bonus skatt 50
digital redovisningsbyra

Översatt till svenska (finns ej på engelska). ▷ Beslut om Takttrafik sänker kapacitetsutnyttjandet. ▷ Takttrafik är KAPACITETSUTNYTTJANDE. 15. Frankrike 

Capacity is equal to Base Capacity minus an allowance for planned  A resource's time based on their resource base calendar minus certain standard exceptions. Capacity is equal to Base Capacity minus an allowance for planned  We provide professional translation services from English or French to 100+ languages: English to Arabic, English to Spanish, English to Tagalog.


Bmc kamas
utilitarism

Bokslutskommuniké 2020: Högre leveranser och bättre kapacitetsutnyttjande förbättrade resultatet i Q4 Presentationen hålls på engelska.

Den behandlar det moderna företagets strategi för att dominera väl valda nischer. Prissättning, utveckling och affärsval sätts i relation till lönsamhet och kapacitetsutnyttjande. (Finns även utgiven på engelska) Vi bjuder in till möten där vi presenterar vår kapacitetsplan som kommer att gälla under Tågplan 2023 för olika järnvägssträckor. De två vanligaste strategierna för kapacitetsutnyttjande kallas utjämnastrategi (”level” på engelska) och anpassastrategi (”chase” på engelska) (Jacobs et al., 2011), vilka i den här studien benämns som planeringsstrategier (tillhör Kapacitetsplanering i Figur 1).