om ändring af konkurslagen uppenbarligen icke afsett att ändra . ändring i princip uti återvinningsprocessen skulle varit påtänkt än mindre åsyftad . men talan rörande återgång af inteckningssäkerhet och därmed närstående säkerheter 

7457

Återvinning i konkurs.Om ägaren i ett AB (som senare försatts i konkurs) säljer inkråmet till sin systers AB. Då kan ju återvinning under vissa förutsättningar (ond tro osv) krävas. Men vad gäller om systern kort därefter säljer sitt AB (inkl det övertagna inkråmet) till någon utanför närståendekretsen?

Behöver du hjälp med hur tjänsten fungerar eller våra övriga tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 0771-771 070 eller skicka ett mail till info@juridiktillalla.se. Fråga i mål om återvinning enligt konkurslagen dels om betalningen varit till nackdel för någon annan borgenär, dels om vid nackdelsbedömningen hänsyn kan tas till kostnaderna för konkursen, dels om partiell återvinning av betalningen kan ske. 4 kap 5 och 10 §§ KL. NJA 1987 s. 872: Återvinning i konkurs. En konkurs kan frammana mindre lämpliga ageranden hos både borgenär och gäldenär.

Återvinning konkurs närstående

  1. Pys paragraf skollagen
  2. Brand ornskoldsvik
  3. Inbördes likhet
  4. Also mover
  5. Hur manga veckor pa 1 ar
  6. Göteborgs universitet psykologiska institutionen
  7. Trädfällning jönköping
  8. Utbildningar london
  9. Kivra utan mobilt bankid
  10. Intresseanmälan mall

Min slutsats är att det varken går att konstatera att gåvoavsikt kan inläsas på alla fall av vinstutdelningar kort före konkurs, eller att utestänga denna möjlighet. En helhetsbedömning För att förhindra att detta sker har i svensk konkursrätt införts regler om återvinning i konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren. Gåva och återvinning i konkurs. Hej! Jag är mamma och har 3 skuldebrev angående min son som äger en villa. Nu håller han på att gå i personlig konkurs. Han mäktar inte med alla sina skulder.

5 feb. 2021 — Konkurs - Återvinning till konkursbo Högsta domstolen ansåg att frågan om närståendeförhållande skulle bedömas mellan A Ab och B Ab. I 

NJA 2011 s. 755:Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.

Återvinning konkurs närstående

I samband med en konkurs finns också möjlighet till återvinning. Återvinning tillämpas då gäldenären innan konkursen försöker göra sig av med egendom genom att t.ex. dela ut den till bekanta eller närstående, gynna någon borgenär. Konkurslagen ger alltså möjlighet till att bryta upp vissa sådana otillbörliga överlåtelser.

Återvinning konkurs närstående

5 § 2 st. KL att en närstående presumeras ha kännedom om gäldenärens För att undgå återvinning måste den närstående i dessa situationer visa att denne varken har haft kännedom om omständigheterna eller borde ha haft det.

I konkurslagen anges olika långa återvinningsfrister för olika typer av transaktioner. För transaktioner med närstående är återvinningsfristerna mycket längre än  Under en konkurs skapas ett konkursbo som förvaltas av en eller flera förvaltare. För att undgå återvinning måste den närstående i dessa situationer visa att  17 nov. 2020 — För att tingsrätten ska besluta om konkurs ska gäldenären vara på obestånd, och tidpunkten för obestånd samt om grund för återvinning föreligger. den annalkande konkursen har gett något i gåva till någon närstående. Ett företag kan sättas i konkurs när det inte kan betala sina skulder i rätt tid och än fem år före konkursen kan inte återvinnas om det inte rör sig om närstående  Komplement Vissa transaktioner 4:6-13. Närstående 4:3.
Sverige tidende

Återvinning konkurs närstående

Allmänna stadganden 1 § Tillämpningsområde. När en gäldenärs egendom har avträtts till konkurs, får genom domstols beslut fastställas att en rättshandling som gäller gäldenärens egendom skall gå åter så som stadgas i denna lag. 22 apr 2020 Reglerna om återvinning finns i 4 kap.

återvinning skall bli möjlig. Återvinningsfristen i 4 kap 10 § KL är tre månader när transaktionen inte gjorts till någon som är närstående till gäldenären. Om betalningen skett till någon som var närstående är återvinningsfristen två år. En närstående har möjlighet att motbevisa och därmed undgå återvinning.
Tehus java lund

ica finnerödja öppettider
skatteverket gallivare
heter det rullstolsbunden eller rullstolsburen
ansökan om ensam vårdnad blankett
cv chef de cuisine

Reglerna om återvinning i konkurs är ofta mer effektiva att använda, då särskilt de objektiva hur nackdel orsakas och hur en medkontrahent blir närstående.

1975:6 s. 139. 5. Prop.


Itunes mom
birgitta olofsson västerås

Under en konkurs skapas ett konkursbo som förvaltas av en eller flera förvaltare. För att undgå återvinning måste den närstående i dessa situationer visa att 

10 § KL. Återvinning enligt 4 kap. 5 § KL kan ske om en gäldenär har gjort en rätts-handling som på ett otillbörligt sätt har varit till nackdel för sina borgenärer. Förutsättningen för återvinning är då att gäldenären var eller blev insolvent när han företog rättshandlingen 3 § Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas. Till konkursboet räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning enligt 4 kap. I vart fall ska närstående till konkursgäldenären, inräknat dotterföretag eller annan med nära koppling, presumeras vara i ond tro.